TEENUSED

Millega tegeleme

Innovaatilised lahendused

Üritame oma Klientidele pakkuda parimaid ning innovaatilisi lahendusi, mis aitavad elukvaliteeti mugavdada. Olgu objektiks eramaja, büroohoone või hoopistükkis tootmine.

Üldine protsess on selline, et kuulame Kliendi ära. Pakume omalt poolt lahendused, mida Klient ei oska ehk küsidagi ning projekteerime selle kõik paberile. Seejärel paigaldame vajalikud seadmed ning programmeerime süsteemid vastavalt kokkulepitud lahendusele ning teeme kasutajakoolituse.

Teenused

Iga töö õpetab

Ruumipõhine küte ja jahutus

Kütte ja jahutuse automaatne juhtimine aitab säästa küttekuludelt ning annab ruumis viibijale heaolutunde. 
Näiteks on võimalik juhtida jahutust kohalolekuanduri järgi, ehk suvisel ajal läheb jahutus siis tööle, kui inimene viibib ruumis. Samuti peatatakse kütte ja jahutuse töö, kui avatakse aken.
Tänu innovaatilistele seadmetele on võimalik temperatuurivahemikku hoida 0.5 kraadi täpsusega.

Kasutame küttejuhtimiseks järgmisi protokolle: KNX, ModBus RTU, ModBus TCP, BacNet IP, 0-10V

Mõõtmissüsteem

Mõõtmissüsteemi abil on võimalik teada saada erinevatest tarbimistest. Olgu selleks elektrienergia, soojusenergia, gaas või vesi. Korterelamutes on võimalik inimesed vabastada elektrinäitude ning veenäitude saatmisest. 
Kasutame MID sertifitseeritud elektriarvesteid, mille mõõtmistäpsus on piisav, et näitude põhjal allüürnikele arveid esitada.

Kasutame mõõtmissüsteemis järgmisi protokolle: M-Bus, Modbus TCP, Modbus RTU

Valvesüsteem

Valvesüsteemi peamine eesmärk on turvata Kliendi vara, et vargad sellele ligi ei pääseks. Meie omakorda kasutame valvesüsteemis olevat informatsiooni ning juhime hoones olevaid süsteeme. Nimelt kui hoone valvestatakse, lülitame ventilatsioonisüsteemi miinimumkiirusele, kustutame kõik tuled, lülitame välja pistikud jne. Häire korral jälgib automaatika andureid ning jälitab varast, lülitades sisse ruumi valgust.

Kasutame valvekeskuse liidestamiseks järgmisi protokolle: RS232, KNX, Modbus TCP, Modbus RTU

Läbipääs ja biomeetria

Läbipääsu ja biomeetria sümbioosi eeliseks on see, et ei pea kaasas kandma võtmeid ega meeles pidama koode. Igale sõrmele on võimalik omistada erinev käsk, mida automaatika järgib. 
Telefoniäpist on võimalik avada uksi ning panna sõrmejäljelugeja õpetamise režiimi, kui on soov anda sõbrale või koristajale hoonele ligipääs. Sealjuures läheb valvesüsteem automaatselt peale ja maha.

Kasutame läbipääsu ja biomeetria jaoks enamasti eKey ja Assa Abloy seadmeid.

Valgus

Valgusjuhtimisega on samuti võimalik tekitada oluline sääst, kui seda õigesti juhtida. Eelkõige peame siinkohal silmas tootmisi, tööstusi ning büroohooneid, kus tarbimine on suur. Koduses majapidamises saab valguse juhtimist eelkõige mugavuse valdkonda liigitada.
Paljud meie kliendid kasutavad stseeni funktsiooni, kus seadistavad valgustid õigetele väärtustele ning salvestavad stseeni. Kui toimub televiisori vaatamine, vajutatakse telefoni või seinal oleva lüliti peal ühte nuppu ning valgustid dimmerdavad ise õigele tasemele, mida Klient on seadistanud.

Kasutame valgusjuhtimiseks järgmisi protokolle: KNX, DALI,
0-10V

Ventilatsioon

Ventilatsiooni liidestamine hooneautomaatikaga aitab hoida kokku elektrienergialt, küttekuludelt ning masina eluiga pikeneb. Lisaks kõigele hoiab automaatika silma peal, õhukvaliteedil ning vajadusel tõstab ventilatsioonisüsteemi kiirust, kui Co2 tase ületab seadeväärtuse. Maja valvestamisel kontrollitakse õhukvaliteedi parameetreid ning kui kõik on korras, langetatakse ventilatsioonisüsteemi kiirust. 
Ventilatsioonisüsteemi rikke korral jõuavad häired koheselt Kliendini.

Kasutame ventilatsioonisüsteemi liidestamiseks järgmisi protokolle: Modbus RTU, Modbus TCP, Bacnet IP

Videovalve

Videovalve peamiseks eesmärgiks on tagada turvalisus ning jälgida hoones ning hoone ümber toimuvat. Oleme videovalve integreerinud valvesüsteemiga, et ennetavalt hoida eemale vargaid välisterritooriumilt. 
Siinkohal tasub märkida, et hooneautomaatikaga saab ka kaameraid ning näiteks numbrituvastust liidestada. Kui saabub auto numbrimärgiga X avaneb automaatselt autovärav ning hoov võetakse valve alt maha.

Videovalves kasutame enamasti Hikvision ja Synology seadmeid.

Projekteerimine, paigaldus ja programmeerimine

Projekteerime nii nõrkvoolu, tugevvoolu, valvesüsteeme kui ka automaatikat. Pärast projekteerimist tellime vastavad seadmed, paigaldame ja ühendame kaablid ning alustame programmeerimisega. Programmeerimise ja visualiseerimise juures üritame lähtuda ütlusest: “Lihtsuses peitub jõud”. Samas loome Kliendile laialdased võimalused süsteemi ise modifitseerida.

Erilahendused

Meie suurimaks huviks on erilahendused. Kui Sa ei leidnud siit sobivat lahendust, siis võta meiega ühendust ning arutame teema läbi. Meil on kogemusi järgmiste protokollidega: KNX TP, KNX RF, LON, Bacnet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, M-Bus, RS232, RS485, CAN FT, DALI, 0-10v, 0-20mA. 
Samuti oleme avatud uutele väljakutsetele.

Hooldus

Pakume Klientidele hooneautomaatika hooldusteenust. Lisame vajaminevad seadmed, mis aitavad häireid, alarme ning kõrvalekaldeid tuvastada ning igakuiselt teostame põhjaliku ülevaatuse, mille tulemusena koostatakse raport.